Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Unsur-Unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3 adalah  penilaian  yang  diberikan atasan  bertujuan untuk memperoleh  bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun  oleh  pejabat penilai,  yang  dituangkan dalam  daftar  Penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP3).

Menurut (Moekijat, 1991:99) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah penilaian  individu  mengenai pelaksanaan  pekerjaan  di  tempat  kerja  dan kesanggupan  untuk  memperolah  kemajuan  secara sistematis.

Sedangkan menurut (Mokhamad Syuhadak, 1996:72) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Merupakan penilaian hasil kerja yang dicapai oleh pegawai, artinya meliputi jumlah dan mutu yang dihasilkan sesuai standar yangditetapkan

DP3 bertujuan sebagai petunjuk  bagi  setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pejabat  Penilai  dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan bidang tugas jabatannya. Selain itu DP3 juga berfungsi agar setiap pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai dapat menyusun Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan bidang tugas jabatan masing-masing, serta dapat mengetahui capaian Sasaran Kerja Pegawainya.

Dasar hukum DP3 adalah Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian jo. undang undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PerubahanUndang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
DP3

Unsur-Unsur Penilaian
1.  Kesetiaan 
Kesetiaan  adalah  kesetiaan, ketaatan  dan  pengabdian  kepada  Pancasila, UUD-45, Negara dan pemerintah. Kesetiaan juga dapat diartikan sebagai  tekad  dan  kesanggupan  mantaati,  melaksanakan dan mengamalkan  sesuatu  yang  ditaati  dengan   penuh  kesadaran  dan tanggungjawab.

Selain kesetiaan hal lain dalam unsur kesetiaan yang akan dinilai adalah pengabdian. Pengabdian itu sendiri adalah  penyumbangan  pikiran  dan  tenaga  secara  ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau pribadi.

2.  Prestasi Kerja
Prestasi kerja  adalah  hasil  kerja  yang  dicapai oleh seseorang  PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.  Prestasi  kerja  dapat  dipengaruhi  oleh:  kecakapan,  ketrampilan, pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan.

Rincian prestasi kerja dapat diukur dengan menggunakan daftar penilaian sebagai berikut:

3.  Tanggung jawab 
Tanggung  jawab  adalah  kesanggupan  seorang  PNS  dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya  serta  berani  memikul  atas  keputusan  yang diambilnya  atau tindakan yang dilakukannya.

4.  Ketaatan 
Ketaatan  adalah  kesanggupan   ketulusan  hati  seorang PNS  untuk  mentaati segala  peraturan perundangan  dan  peraturan  kedinasan  yan  berlaku. Ketaatan juga termasuk mentaati  perintah  kedinasan yang  diberikan  oleh atasan  yang  berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.

5.  Kejujuran 
Kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan kemapuan  untuk  tidak menyalagunakan  wewenang  yang  diberikan kepadanya.

Berikut ini format penilaian pada aspek kejujuran:

6.  Kerjasama 
Kerjasama  adalah  kemampuan  seorang  PNS  untuk  bekerja  bersama-sama dengan  orang  lain  dalam menyelesaikan  sesuatu  tugas yang  ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

7.  Prakarsa
Prakarsa  adalah  kemampuan  seorang  PNS  untuk  mengambil  keputusan, langkah-langkah  atau melaksanakan  suatu  tindakan  yang  diperlukan  dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.

8.  Kepemimpinan 
Kepemimpinan  adalah  kemampuan  seorang  PNS  untuk  meyakinkan  orang lain  sehingga  dapat dikerahkan  secara  maksimal  untuk  melaksanakan  tugas pokok. (khusus untuk PNS yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan).

Selanjutnya silahkan baca Pejabat dan Tata Cara Penilaian DP3

Posting Komentar untuk "Unsur-Unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)"